Neden Bir Ajansla Çalışmalıyım?Neden Bir Ajansla Çalışmalıyım?

Hizmet sektörünün en önemli kollarından biri reklam sektörüdür. Reklam işi sadece bir ürünün tanıtımını yapmak demek değildir. Çok yönlü bir süreç olan reklam işinde birçok parça bir araya gelerek reklamı amacına ulaştırmakta ve reklam sahiplerini amacına ulaştırmaktadır. “Neden bir ajansla çalışmalıyım?” diye soranlar için hemen şunu belirtmek gerekir ki firmanın hacmi, üretim potansiyeli, ürün sınıfı, ürünü için seçtiği hedef kitlesi gibi faktörlerden yola çıkarak oluşturulacak reklam işinde her işte olduğu gibi uzman desteği şarttır. Nasıl ki görülecek hukuki bir dava da yol gösterici hukuk işlerini bilen bir avukatsa, reklam işinde de sizin reklamınızın doğru ve amacına uygun olarak hazırlanıp yayınının yapılmasını sağlayacak olan bir reklam uzmanıdır. Reklam ajansları bu noktada devreye girerek firma sahiplerine yol gösterici olmaktadır.

Her işte olduğu gibi reklam işinde de bir planlamanın yapılması gereklidir. Tanıtıma dair yapılacak iş ve işlemlerin önceden belirlenmesi, belirlenen hedeflerden sonra da takip edilecek yol için bir çizelge oluşturulması gerekmektedir. “Neden bir ajansla çalışmalıyım?” diyorsanız eğer, çünkü belli kural ve stratejilerin takip edileceği bu süreçte işin uzmanı kişilerce tüm detaylar göz önünde bulundurularak bir reklam politikası oluşturulmalıdır. Eğer çocuk bezi üretiyorsanız hedef kitleniz aslında çocuklar değil onların bakımlarını yapan annelerdir. Dolayısıyla yapacağınız reklamlarda anneleri hedef kitlesi olarak belirlemeli ve ürününüze ait özellikleri ikna edici bir tanıtım ile onlara sunmalısınız. İşte bu konuda reklam vereni en doğru biçimde hedefine götürecek olan da bir reklam ajansıdır. Bir reklam planlamasında bazı süreçler vardır. Sürecin ilk parçası durum analizinin yapılmasıdır. Reklam verenin o güne kadarki durumu tüm yönleriyle ortaya konulup tahlil edilir ve bulunan eksikliklere göre de yeni bir strateji belirlenir. Daha sonra tanıtımın amaçları belirlenerek hitap edilecek hedef kitle oluşturulur. Çünkü odak nokta, hedef kitledir ve tespitinin doğru yapılması son derece önemlidir. Belirlenen hedef kitlesinden sonra tanıtım stratejisi ortaya konulur ve hedef kitlenin ihtiyaçları, beklentileri saptanır. Tüketici araştırmaları yapılarak belirlenen bu ihtiyaç ve beklenti doğrultusunda da reklama dair yazılım oluşturulur. Son olarak da belirlenen stratejiye uygun bir bütçe hazırlanarak reklam oluşturulur. Tabi, sadece reklam yapmak yeterli değildir. Reklam sonrasında hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrolünü yapmak daha da önemlidir. Yine tüketici araştırmaları yapılarak reklamınızın sizi hedefe ne kadar götürdüğü tespit edilmelidir. Uzun, yorucu ve profesyonellik gerektiren bu süreci, bir reklam ajansının üstlenmesi size amaçlarınıza ulaştırmada önemli bir uzman desteği sağlamaktadır.

“Neden bir reklam ajansı ile çalışmalıyım?” diye merak edenler için açıklanması gereken diğer bir nokta da, tüm reklam sürecini planlayan ajansın sizlere reklamınızı doğru kanallarla yapma konusunda da isabetli seçimler yaptırmasıdır. Belki çok yaratıcı ve ürününüzü tanıtıcı bir reklam süreci oluşturmuş olabilirsiniz. Ancak bu tanıtımı doğru kanallarla yapamamanız durumunda hedef kitlenize yine ulaşamayacak ve amacınızdan sapmış olacaksınız. İşte reklam ajansları bu konuda da en doğru ve isabetli seçimi yaparak reklamınızı hedefe aldığınız müşteri kitlesine ulaştırmakta ve hangi kanalla ne şekilde reklam yapacağınızı planlamaktadır. Her anlamda menfaatinize hitap edecek, sizi bulunduğunuz noktadan alıp daha üstlere taşıyacak olan reklam işinin profesyonel bir ajans tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur. Daha sonrasında reklam yaptığınız kanallardan hangisinin etkililik derecesi daha yüksek, nerede ve ne şekilde reklamlarınıza devam etmeniz gerekmektedir sorularının da araştırmasını yapan ajanslar, sürecin son aşamasına kadar hedefi tutturma amacı ile reklamınızı üstlenirler. Bunların planını yaparak da işletmenizin ve ürününüzün markaya dönüşmesi adına hizmet verirler.

TEKLİF İSTE