Dijital Pr Nedir?Dijital Pr Nedir?

Zaman değiştikçe iletişim yöntemleri de iletişim araçları da değişmek zorunda kaldı. Devir artık dijital iletişim devri. İletişim her zamanki iletişim diyebilirsiniz belki ama iletişim yolları artık aynı değil bunu kabul etmek gerek. Değişik olmakla birlikte eskinin gelişmiş halini de bulmak mümkün. İletişim pek çok sebepten dolayı değişiyor ve gelişiyor. Peki, bu gelişim ve değişimlere ayak uydurmak isteyen ajanslar ne gibi çalışmalar yapıyor. Dijital iletişimler gücünü şu iki etmenden alıyor. Offline ve online entegrasyonu. Dijital PR da bu iki etkenin entegrasyonundan yola çıkıyor. Kısaca tanımlamak gerekirse Dijital PR; sosyal medyanın ve internet sunucularının yapılabilecek halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılmasıdır. Ayrıca basın bültenleri ile tüm yeniliklerin veya haberlerin paylaşılmasını da sağlar. Viral videolarla ve interaktif çalışmalarla her türlü markanın bilinirliliğini artırmayı amaçlar. Bir başka amacı da markalar hakkında konuşulmasını ve o marka hakkında topluluk oluşturulmasını sağlamaktır. Markaların gelişimlerini sürekli online olarak yapılmasını sağlayarak markaların değerini korumak da bir diğer amacıdır.

Dijital PR pek çok önemli işlemi bir arada yapar. Örneğin her markanın en önem verdiği şey o marka hakkında topluluk oluşmasıdır. İşte Dijital PR bu tip bir işi çok kolay bir şekilde gerçekleştirir. Tabi bir diğer önemli şey de hedeflenen kitlelere ulaşabilmek. İşte yapılan bir diğer işlem de müşterilere ulaşabilmektir. Bu işi de başarıyla yerine getirirler. Medya ile iletişim halinde olmak markalar ve gelecekleri için çok önemlidir. Sürekli medya iletişi sağlamak da Dijital PR ın bir başka işlevidir. Arama motorlarındaki görünürlülük de önemli olan bir başka etken. Arama motorlarında ilk sırada çıkmayı başarmak için uğraşan firmalar bunu sağlamak için Dijital PR dan yardım almak zorunda. Yeni projeler oluşturmak, içerikler yaratmak, bunları planlı bir şekilde yürütmek, raporlar eşiğinde sunmak ve satışları artırmak da yapılan işler arasında. Hedeflenen kitle ile marka arasında bir bağ kurmayı, markayı herkesçe sevdirmeyi ve en önemlisi o markanın daimi üyesi yaparak markaya sadakati sağlar. Sosyal medyanın tüm olanaklarını sağlayarak marka hakkında sürekli konuşulmasını sağlayarak bir süreklilik arz eder. Ama yapılabilecek en büyük yardım ise kriz yönetimini planlaması ve bu plana uygun doğru bir şekilde yürütmesidir.

Dijital PR çalışma yöntemi şu şekilde gerçekleşir. Öncelikle marka olarak kendinizi anlatır ve gerekli tanıtımı yaparsınız. Bütçeniz hakkında verdiğiniz bilgiler dâhilinde bütçe değerlendirmesi yapılır ve gerekli çalışmalar başlatılır. Çalışmaları yürüten ekipte yazılımcılar, proje yöneticisi, grafiker, moderatör, içerik yaratıcısı, kullanıcılar ve tabi ki marka bulunur. Bu işteki en önemli kişi olan proje yöneticisi, genel anlamda projenin planlanmasıyla ve izleyeceği yöntemin belirlenmesiyle uğraşır. Markaları yakından tanır, takip eder, dijital iletişim stratejilerini belirler, uğraştığı sektörlerle iç içe olmayı sever, yenilikçi ve araştırmacıdır. Özellikle yeni kampanyalar için oldukça yaratıcı fikirler sunması da onu proje içerisinde en önemli kişi olmasını sağlayan etkenlerden. İçerik sorumlusu da proje yöneticisi ile bir takım benzer işleri yapsa da genel olarak birbirinden farklı işlerle uğraşırlar. Markalara yönelik uygun içerikleri belirler ve belli bir plana koyar. O da proje yöneticisi gibi yenilikçiliği ve araştırmacı olmayı sever, içerik yönetimini sağlar. Yazılımcı marka için belirlenmiş projenin yazılımını yapmakla sorumlu iken grafiker sosyal medya içeriklerine uygun görselleri hazırlar. Ayrıca Banner ve Facebook reklamlarını da hazırlayan grafiker, ayrıca markaya uygun iletişim için görsel tonunu da belirlemekle görevlidir.

TEKLİF İSTE