SQL Nedir?SQL Nedir?

Programlama dili olarak bilinmektedir. Aslında bir programlama dili değildir. Aslında bir veritabanı yönetim sistemidir. Yalnızca veritabanı üzerinde işlem yapılmasını sağlayan bir alt dildir. SQL Nedir? sorusuna yanıt alabilmek için veritabanının ne olduğunun bilinmesi ve veritabanının ne işe yaradığının anlaşılması gerekir. Veritabanı, bilgisayarda, bilgilerin kategorize edilerek depolandığı bir alandır. Bilgi artışı verilerin sınıflandırılıp ayrıştırılarak depolanmasını zorunlu hale getirmiştir. Depolama için dosya-işlem sistemi mevcut ise de bu yöntem yeterliliğini günümüzde kaybetmiş ve daha geniş bir bilgi depolama yöntemine ihtiyaç duyulmuştur. Cep telefonlarındaki kişi rehberi bu konu için verilebilecek en güzel örnektir. Ayrıca üyelik sisteminin bulunduğu web sayfalarında üye bilgileri de bu konuya güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bilgilere ulaşıp onları düzenleme işlemeni bu alanı kullanarak yaparız. Bu alanda ayrıca birbiri ile ilişkili bilgileri bir araya getirip güncelleme de yapılabilmektedir. Veriler dağınık olarak yer alırlar. Veritabanın da ise bu bilgiler düzenlenerek depolanmaktadır.

Veritabanı kullanmanın pek çok faydası vardır. öncelikle bilgileri kategorize ederek depolamak bilgileri dağınıklıktan kurtarır. Veri ararken bulmada zorlanmazsınız ve bu sayede zamandan tasarruf sağlarsınız. Ayrıca sizi tekrara düşmekten de kurtarır. Hafızada dağınık olarak depolanan bilgileri klasörlere dönüştürüp kategorize edeceğinden alan işgalinin de önüne geçer ve alan israfı yapılmamış olur. Bir başka faydası da bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olmasıdır. öğrenci işleri bilgi sistemi konuya uygun bir örnek teşkil etmektedir ayrıca bankalarda, hastanelerde vs. kullanılan kayıtlar için oluşturulan dosyalar da bu depolama için verilebilecek örneklerdendir. Gerek özel gerek kamu kuruluşu olsun mevcut bilgilerini dosyalayıp depolamada bu alanı kullanmaktadırlar.  Peki, bilgileri bu şekilde veritabanında tutmak neden bu kadar önemlidir? çünkü birbiri ile ilişkili bilgileri ayrı ayrı dosyalarda tutmak, daha sonra yan yana getirmek istediğiniz bilgileri bir araya toplamak istediğinizde zorluk çıkarmaktadır. İşte, veritabanı birbiri ile ilişkisi olan bilgileri tıpkı bir kütüphanede olduğu gibi ilişkiye göre sınıflandırıp depolamaktadır. Temelde iki tür uygulamaya sahiptir. Birincisi düz-dosya veritabanlarıdır. İkincisi de ilişkisel veritabanlarıdır. Düz, dosya veritabanı ilişkisel veritabanına göre daha basit bir sistem gerektirmektedir. Burada bilgiler tek yönlü olarak toplanmakta ve depolanmaktadır. Oysa ilişkisel veri tabanı farklı farklı olan dosyalar arasında ilişki kurar. Kurduğu ilişkiye göre de bu dosyaları gruplandırır, sınıflandırır ve depolandırır. Veritabanı ile SQL arasındaki ilişki de işte tam buradan geçmektedir. Sınıflandırılan bu bilgileri sorgulama, çağırma, bulma işlemi için de bir sistem gereklidir. İşte, veritabanındaki bilgilerin sorgulanıp seçilmesin de SQL işe koşulmaktadır.  Buradan da SQL Nedir? sorusunun tam olarak yanıtını bulmak mümkündür. Veritabanındaki mevcut dosyalar arasından aradığımız bulmak için programlanmış bir dildir.

SQL Nedir? diye sorduğumuzda aldığımız yanıt hep veritabanı ile ilişkilendirilmektedir. O sebeple veritabanının bileşenlerini de bilmek önemlidir. Tablolar, sorgu ve formlardan oluşan üçbileşenleri mevcuttur. Veriler tablolarda saklanmaktadır. Tek bir tablo olabileceği gibi birden fazla tablo da olabilir. Satır ve sütunlar farklı işleve sahiptir. Sütunların her birinde bir bilgi sınıfı yer alır. Satırlarda ise sütunlara ait bilgiler saklanmaktadır. Tabloya bir alan ismi belirlenir. Her alanın içerdiği veri türü de ayrıca belirtilmektedir. Tablolardaki veriler sorgu sonucunda seçilir ve belli bir düzen içinde sunulur. Bir de kullanıcı ile program arasında bir ilişki mevcuttur. İşte bu ilişkiyi formlar sağlamaktadır. Formlar oluşturulduktan sonra bilgi girişleri yapılır ve veritabanına kaydedilirler. İşte SQL bu şekilde oluşan dosyalar arasındaki ilişkileri sorgulamak için oluşturulmuş bir programdır.SQL Nedir?”

TEKLİF İSTE