Web YazılımWeb Yazılım

Web yazılımın ne olduğunu anlamak için öncelikle “yazılımı” n ne olduğunu bilmek gerekir. Yazılım bir programla dilidir. Arka planda çalışır ve bir sorguyu döndüren işlemlerin yapılabilmesine aracılık etmektedir. Çok geniş bir iş alanına sahiptir. Veritabanındaki verileri listeleme, yeni veri girişini sağlama, verileri çekmek vs. gibi geniş bir alanda iş yapar. Web siteleri ile ilgili veri girişleri yapılırken işte bu yazılımdan faydalanılır. Sitelerle ilgili veri yazma, veri çıkışı yapma gibi işlemlerin yapıldığı ve geri planda çalışan bu işlemlere de web yazılım denilmektedir. Daha anlaşılır bir tanımla web yazılımı, bir sitenin hazırlık aşamasında sitenin iskeletinin oluşturulma sürecidir. Site ile ilgili diğer tüm detaylar bu iskelet üzerine inşa edilir ve sitenin tüm fonksiyonlarını oluşturur.

Kişilerin en çok birbirine karıştırdıkları şeylerden biri de web yazılımı ile web tasarımıdır. Web tasarımı, sadece sunum ile görselliğe dayandığından çok daha kolay ve basit şekilde yapılan işlemler bütünü iken web yazılımı daha karmaşık, uzmanlık isteyen bir işlemler bütünüdür. İşlevsel olan sitelerde yazılım tasarımdan çok daha önemli ve ön plandadır. Ayrıca işin uzmanı ve tecrübeli kimselerce bu yazılımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Web yazılım alanına en basitinden en gelişmişine kadar milyonlarca sayfa girmektedir. Bu milyonlarca sayfa arasında Google, Facebook, Twitter, Youtube vs. gibi çok ziyaret edilenler gözdeler arasındadır. Bu siteleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik uluslararası platformda eş zamanlı ziyaretçilerinin olmasından dolayı web yazılımlarındaki gelişmişliktir. Bu tür dinamik web siteleri yazılımları sayesinde kişilere ihtiyaç duymadan kendini yenileyebilmekte ve güncellemesini yapabilmektedir. Oysa işlevselliği az olan sitelerde tasarım ön plandadır. Bu tür siteler daha ziyade içerik ve görselliğe önem verirler çünkü daha çok tanıtım sayfası fonksiyonundadırlar. Web yazılımı yerine web programlama da denilmektedir ve programlama tasarıma göre karmaşık işlemler gerektirir. Bu sebeple bir web programlamacısı tasarımın yanı sıra kodlamayı ve algoritmayı da çok iyi bilmelidir. Statik sitelerde ziyaretçi sayfayı kullanamamaktadır. Ancak dinamik sitelerde ziyaretçi sayfayı kullanabilmektedir ve bu da programlama dillerinin ortaya çıkmasıyla mümkün olmuştur. PHP, ASP, Perl, CGI, Java gibi pek çok programlama dili mevcuttur. Programlama dilini seçen programcı bu diller sayesinde birçok programa yazabilecektir. Web sunucu ve yorumlayıcı olmak üzere elimizdeki bu iki yazılım ile program yazmak mümkündür. Dil seçimi de yapıldıktan sonra forum, oyun, blog vs. gibi programlar yazılabilmektedir. Oysa web tasarımında bunların hiçbirine ihtiyaç duyulmaz. Sitenin içerik ve görsellik yönünden uyumunu sağlayacak basit bir dizi işlem ile tasarım yapılabilmektedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte web sayfaları da yenilik arayışında olmaktadır. Web tasarımı ile de belli bir ziyaretçi profili oluşturabilir ve belli bir ziyaretçi kitlesini elde tutabilirsiniz. Ancak web yazılım sayesinde ister kurumsal bir site olsun, ister bireysel bir site olsun her biri için ayrı ayrı özellikler oluşturulmaktadır. Mesela alışveriş sitelerinde artık ürünler kategoriler halinde sunulup anlık güncellenebilmekte, satılan bir ürün hemen stoktan çıkartılabilmekte, çıkartılan ürünün yerine hemen yenisi eklenebilmekte, üyeliklerin yapılabilmesi, kullanıcı yorumlarının yapılabilmesi, oylama yapılabilmesi, puanlama yapılabilmesi, katılım anketlerinin düzenlenmesi, panel girişlerinin olması gibi birçok hizmetin bu kadar kolayca sunulması web yazılımının getirdiği imkânlardır. Bu sayede kullanıcılar aktif bir biçimde sitede hareket edebilmektedir ve bu tür siteler ziyaretçisine daha cazip gelmektedir. Çünkü geliştirilmiş bir yazılıma sahip web sitesinde çok kısa sürede anlık bilgi akışı sağlanmakta, iletişim neredeyse saniyelik bir zaman dilimine inmektedir. Sitenin dinamikliğini artıran bu tür özellikler de web yazılımı gelişmiş olan siteleri dünya çapında ziyaretçileri olan gözde siteler haline getirmektedir.

TEKLİF İSTE